Hannes damer bliver i år ledet af Hanne Dyrmose.

Onsdag 10.00-11.00